Hiển thị một kết quả duy nhất

3.000.000 
4.500.000 
3.500.000 
55.000.000