Hiển thị một kết quả duy nhất

3.100.000 
2.600.000 
3.100.000 
3.600.000