Hiển thị một kết quả duy nhất

3.500.000 
3.000.000 
3.500.000 
4.000.000