Hiển thị một kết quả duy nhất

1.300.000 
1.300.000 
1.500.000 
2.200.000 
2.200.000 
1.500.000 
2.200.000 
1.300.000