Hiển thị một kết quả duy nhất

1.600.000 
1.500.000 
1.500.000 
25.000.000 
24.000.000