Cty TNHH Vận tải Cưới hỏi Ngọc  Trinh

Mr . Thành

090 9743011

Mr . Thành

091 9927288

Kỹ Thuật

0938 737 720

Cho Thuê Xe Tháng

Cho thuê xe Ford Focus 4 chỗ

Giá thuê xe: 24.000.000 VNĐ

Hiệu : Ford Focus Ngày sử dụng : 26 ngày
Đời xe : 2014-2016 Phụ trội ngoài giờ : 60.000VNĐ/1h
Sử dụng cuối tuần : 1.300.000VNĐ Phụ trội quá km : 6.000VNĐ/1km
Màu xe : Trắng Sử dụng lễ tết : x200%
Cho thuê xe Ford Focus 4 chỗ
Hiệu : Ford Focus
Loại : 4-5 Chỗ
Giá : 24.000.000 VNĐ
Màu xe : Trắng
Cho thuê xe BMW 4 chỗ
Hiệu : BMW 320i
Loại : 4-5 Chỗ
Giá : 55.000.000 VNĐ
Màu xe : Trắng
Cho thuê xe Ford Escape 4 chỗ
Hiệu : Ford Escape
Loại : 4-5 Chỗ
Giá : 28.000.000 VNĐ
Màu xe : Trắng
Cho thuê xe Cammry 4 chỗ
Hiệu : Toyota Camry
Loại : 4-5 Chỗ
Giá : 39.000.000 VNĐ
Màu xe : Đen-Trắng
Cho thuê xe Chevrolet Cruze 4 chỗ
Hiệu : Chevrolet Cruze
Loại : 4-5 Chỗ
Giá : 24.000.000 VNĐ
Màu xe : Đen-Trắng
Cho thuê xe Vios 4 chỗ
Hiệu : Toyota Vios
Loại : 4-5 Chỗ
Giá : 25.000.000 VNĐ
Màu xe : Đen-Trắng
Cho thuê xe Kia Forte 4 chỗ
Hiệu : Kia Forte
Loại : 4-5 Chỗ
Giá : 22.000.000 VNĐ
Màu xe : Silver
Cho thuê xe Toyota Altis 4 chỗ
Hiệu : Toyota Altis
Loại : 4-5 Chỗ
Giá : 26.000.000 VNĐ
Màu xe : Trắng-Bạc
Cho thuê xe CIVIC (xe 4 chỗ)
Hiệu : Honda Civic
Loại : 4-5 Chỗ
Giá : 24.000.000VNĐ
Màu xe : Đen-Trắng
Cho thuê xe Mercedes - E200 4 chỗ
Hiệu : Mercedes E200
Loại : 4-5 Chỗ
Giá : 52.000.000 VNĐ
Màu xe : Trắng
Cho thuê xe Kia Carens 7 chỗ
Hiệu : Kia Carens
Loại : 7 Chỗ
Giá : 24.000.000VNĐ
Màu xe : Đen-Trắng
Cho thuê xe Hyundai Santa Fe 7 chỗ
Hiệu : Huyndai Snata Fe
Loại : 7 Chỗ
Giá : 35.000.000VNĐ
Màu xe : Đen-Trắng
Cho thuê xe Captiva 7 chỗ
Hiệu : Chevrolet Captiva
Loại : 7 Chỗ
Giá : 30.000.000VNĐ
Màu xe : Đen-Trắng
Cho thuê xe Ford Everest 7 chỗ
Hiệu : Ford Everest
Loại : 7 Chỗ
Giá : 28.000.000VNĐ
Màu xe : Đen-Trắng
Cho thuê xe Toyota Fortuner 7 chỗ
Hiệu : Toyota Fortuner
Loại : 7 Chỗ
Giá : 29.000.000VNĐ
Màu xe : Đen-Trắng
Cho thuê xe Toyota Innova 7 chỗ
Hiệu : Toyota Innova
Loại : 7 Chỗ
Giá : 24.000.000VNĐ
Màu xe : Đen-Trắng
Cho thuê xe Ford Transit 16 chỗ
Hiệu : Ford Transit
Loại : 16 Chỗ
Giá : 25.000.000VNĐ
Màu xe : Bạc
Cho thuê xe Mercedes Sprinter 16 chỗ
Hiệu : Mercedes
Loại : 16 Chỗ
Giá : 25.000.000VNĐ
Màu xe : Bạc
Cho thuê xe Toyota Hiace 16 chỗ
Hiệu : Toyota Hiace
Loại : 16 Chỗ
Giá : 24.000.000VNĐ
Màu xe : Trắng-Bạc
Cho thuê xe Hyundai County 29 chỗ
Hiệu : Hyundai County
Loại : 29 Chỗ
Giá : 36.000.000VNĐ
Màu xe : Trắng-Kem
Cho thuê xe Samco 29 chỗ
Hiệu : SamCo
Loại : 29 Chỗ
Giá : 37.000.000VNĐ
Màu xe : Trắng-Kem
Cho thuê xe Hyundai Hi-Class 45 chỗ
Hiệu : Hyundai Hi-Class
Loại : 45 Chỗ
Giá : 46.000.000 VNĐ
Màu xe : Bạc-Đỏ
Cho thuê xe Hyundai Aero Express 45 chỗ
Hiệu : Hyundai Aero Express
Loại : 45 Chỗ
Giá : 46.000.000 VNĐ
Màu xe : Bạc-Đỏ
Cho thuê xe Hyundai Univer 45 chỗ
Hiệu : Hyundai Univer
Loại : 45 Chỗ
Giá : 55.000.000VNĐ
Màu xe : Bạc-Đỏ
Cho thuê xe Hyundai Aero Space 45 chỗ
Hiệu : Hyundai Aero Space
Loại : 45 Chỗ
Giá : 45.500.000 VNĐ
Màu xe : Đen-Trắng
Cho Thuê Xe Acura 4 Chỗ  | Cho Thuê Xe Cưới Hỏi, Thuê Xe Du Lịch
Hiệu : Acura
Loại : 4-5 Chỗ
Giá : Liên Hệ
Màu xe : Trắng
Cho Thuê Xe Land Cruizer 7 Chỗ | Thuê xe cưới hỏi, thuê xe du lịch
Hiệu : Toyota Land Cruizer
Loại : 7 Chỗ
Giá : Liên Hệ
Màu xe : Bạc
Cho thuê xe BMW 750li 4 chỗ | Cho thuê xe du lịch, thuê xe cưới hỏi
Hiệu : BMW 750li
Loại : 4-5 Chỗ
Giá : Liên Hệ
Màu xe : Đen-Trắng
Cho Thuê Xe Audi Q7 7 chỗ  | Thuê Xe Cưới Hỏi, Thuê Xe Du Lịch
Hiệu : Audi Q7
Loại : 7 Chỗ
Giá : Liên Hệ
Màu xe : Đen-Trắng
Cho Thuê Xe Siena 7 chỗ  | Thuê Xe Cưới Hỏi, Thuê Xe Du Lịch
Hiệu : Toyota Siena
Loại : 7 Chỗ
Giá : Liên Hệ
Màu xe : Vàng-Trắng

Cho Thuê Xe Du Lịch

Cho Thuê Xe Du Lịch Ford Focus 4 chỗ

Giá thuê xe: 1.400.000VNĐ

Hiệu : Ford Focus Ngày sử dụng : 1 ngày
Đời xe : 2014-2016 Phụ trội ngoài giờ : 100.000VNĐ/1h
Phụ trội quá km : 10.000VNĐ/1km
Màu xe : Trắng
Cho Thuê Xe Du Lịch Ford Focus 4 chỗ
Hiệu : Ford Focus
Loại : 4-5 Chỗ
Giá : 1.400.000VNĐ
Màu xe : Trắng
Cho Thuê Xe Du Lịch Mercedes - E200 4 chỗ
Hiệu : Mercedes E200
Loại : 4-5 Chỗ
Giá : 3.200.000VNĐ
Màu xe : Trắng
Cho Thuê Xe Du Lịch BMW 4 chỗ
Hiệu : BMW 320i
Loại : 4-5 Chỗ
Giá : 3.900.000VNĐ
Màu xe : Trắng-Đen
Cho Thuê Xe Du Lịch Ford Escape 4 chỗ
Hiệu : Ford Escape
Loại : 4-5 Chỗ
Giá : 1.400.000VNĐ
Màu xe : Trắng-Đen
Cho Thuê Xe Du Lịch Cammry 4 chỗ
Hiệu : Toyota Camry
Loại : 4-5 Chỗ
Giá : 2.400.000VNĐ
Màu xe : Trắng-Đen
Cho Thuê Xe Du Lịch Chevrolet Cruze 4 chỗ
Hiệu : Chevrolet Cruze
Loại : 4-5 Chỗ
Giá : 1.400.000VNĐ
Màu xe : Trắng-Đen
Cho Thuê Xe Du Lịch  Vios 4 chỗ
Hiệu : Toyota Vios
Loại : 4-5 Chỗ
Giá : 1.200.000VNĐ
Màu xe : Trắng-Bạc
Cho Thuê Xe Du LịchToyota Altis 4 chỗ
Hiệu : Toyota Altis
Loại : 4-5 Chỗ
Giá : 1.400.000VNĐ
Màu xe : Trắng-Bạc
Cho Thuê Xe Du Lịch Honda Civic 4 chỗ
Hiệu : Honda Civic
Loại : 4-5 Chỗ
Giá : 1.600.000VNĐ
Màu xe : Đen-Trắng
Cho Thuê Xe Du Lịch Mazda 7 chỗ CX 9
Hiệu : Mazda CX 9
Loại : 7 Chỗ
Giá : 1.300.000VNĐ
Màu xe : Đen
Cho Thuê Xe Du Lịch Hyundai Santa Fe 7 chỗ
Hiệu : Huyndai Snata Fe
Loại : 7 Chỗ
Giá : 1.600.000VNĐ
Màu xe : Đen-Bạc
Cho Thuê Xe Du Lịch Captiva 7 chỗ
Hiệu : Chevrolet Captiva
Loại : 7 Chỗ
Giá : 1.300.000VNĐ
Màu xe : Đen-Bạc
Cho Thuê Xe Du Lịch Ford Everest 7 chỗ
Hiệu : Ford Everest
Loại : 7 Chỗ
Giá : 1.400.000VNĐ
Màu xe : Đen-Trắng
Cho Thuê Xe Du Lịch Toyota Fortuner 7 chỗ
Hiệu : Toyota Fortuner
Loại : 7 Chỗ
Giá : 1.400.000VNĐ
Màu xe : Đen-Trắng
Cho Thuê Xe Du Lịch Toyota Innova 7 chỗ
Hiệu : Toyota Innova
Loại : 7 Chỗ
Giá : 1.200.000VNĐ
Màu xe : Đen-Trắng
Cho Thuê Xe Du Lịch Ford Transit 16 chỗ
Hiệu : Ford Transit
Loại : 16 Chỗ
Giá : 1.600.000VNĐ
Màu xe : Đen-Bạc
Cho Thuê Xe Du Lịch Mercedes Sprinter 16 chỗ
Hiệu : Mercedes
Loại : 16 Chỗ
Giá : 1.500.000VNĐ
Màu xe : Đen-Bạc
Cho Thuê Xe Du Lịch Toyota Hiace 16 chỗ
Hiệu : Toyota Hiace
Loại : 16 Chỗ
Giá : 1.500.000VNĐ
Màu xe : Đen-Trắng
Cho Thuê Xe Du Lịch Hyundai County 29 chỗ
Hiệu : Hyundai County
Loại : 29 Chỗ
Giá : 2.500.000VNĐ
Màu xe : Kem
Cho Thuê Xe Du Lịch Samco 29 chỗ
Hiệu : SamCo
Loại : 29 Chỗ
Giá : 2.700.000VNĐ
Màu xe : Đen-Trắng
Cho Thuê Xe Du Lịch Hyundai Hi-Class 45 chỗ
Hiệu : Hyundai Hi-Class
Loại : 45 Chỗ
Giá : 3.500.000VNĐ
Màu xe : Đen-Trắng
Cho Thuê Xe Du Lịch Hyundai Aero Express 45 chỗ
Hiệu : Hyundai Aero Express
Loại : 45 Chỗ
Giá : 3.500.000VNĐ
Màu xe : Đen-Trắng
Cho Thuê Xe Du Lịch Hyundai Univer 45 chỗ
Hiệu : Hyundai Univer
Loại : 45 Chỗ
Giá : 4.000.000VNĐ
Màu xe : Đen-Trắng
Cho Thuê Xe Du Lịch Hyundai Aero Space 45 chỗ
Hiệu : Hyundai Aero Space
Loại : 45 Chỗ
Giá : 3.000.000VNĐ
Màu xe : Đen-Trắng
Cho Thuê Xe Du Lịch Acura 4 Chỗ  | Thuê Xe Cưới Hỏi, Thuê Xe Du Lịch
Hiệu : Acura
Loại : 4-5 Chỗ
Giá : Liên Hệ
Màu xe : Trắng
Cho Thuê Xe Du Lịch Land Cruizer 7 Chỗ | Thuê xe cưới hỏi, thuê xe du lịch
Hiệu : Toyota Land Cruizer
Loại : 7 Chỗ
Giá : Liên Hệ
Màu xe : Bạc
Cho Thuê Xe Du Lịch Audi Q7 7 Chỗ
Hiệu : Audi Q7
Loại : 7 Chỗ
Giá : Liên Hệ
Màu xe : Đen-Trắng
Cho Thuê Xe BMW 750li (4 Chỗ)  | Thuê Xe Cưới Hỏi, Thuê Xe Du Lịch
Hiệu : BMW 750li
Loại : 4-5 Chỗ
Giá : Liên Hệ
Màu xe : Đen-Trắng
Cho Thuê Xe Du Lịch Siena 7 Chỗ | Thuê Xe Cưới hỏi, Du lịch
Hiệu : Toyota Siena
Loại : 7 Chỗ
Giá : Liên Hệ
Màu xe : Vàng-Trắng

Cho Thuê Xe Cưới

Cho Thuê Xe Đám Cưới Honda City

Giá thuê xe: 1.300.000VNĐ

Hiệu : Honda City Ngày sử dụng : 1 ngày
Đời xe : 2013-2015 Phụ trội ngoài giờ : 100.000VNĐ/1h
Phụ trội quá km : 10.000VNĐ/1km
Màu xe : Trắng-Kem
Cho Thuê Xe Đám Cưới Honda City
Hiệu : Honda City
Loại : 4-5 Chỗ
Giá : 1.300.000VNĐ
Màu xe : Trắng-Kem
Cho Thuê Xe Đám Cưới Chevrolet Cruze
Hiệu : Chevrolet Cruze
Loại : 4-5 Chỗ
Giá : 1.300.000VNĐ
Màu xe : Trắng-Đen
Cho Thuê Xe Đám Cưới Toyota Vios
Hiệu : Toyota Vios
Loại : 4-5 Chỗ
Giá : 1.300.000VNĐ
Màu xe : Trắng-Đen
Cho Thuê Xe Đám Cưới Honda Civic
Hiệu : Honda Civic
Loại : 4-5 Chỗ
Giá : 1.500.000VNĐ
Màu xe : Trắng
Cho Thuê Xe Đám Cưới Toyota Altis
Hiệu : Toyota Altis
Loại : 4-5 Chỗ
Giá : 1.500.000VNĐ
Màu xe : Đen
Cho Thuê Xe Đám Cưới Toyota Camry
Hiệu : Toyota Camry
Loại : 4-5 Chỗ
Giá : 2.200.000-2.500.000 (VNĐ)
Màu xe : Trắng-Đen
Cho Thuê Xe Đám Cưới Mazda 6
Hiệu : Mazda 6
Loại : 4-5 Chỗ
Giá : 2.200.000-2.500.000 (VNĐ)
Màu xe : Trắng-Đỏ
Cho Thuê Xe Đám Cưới BMW
Hiệu : BMW
Loại : 4-5 Chỗ
Giá : 3.000.000-5.000.000(VNĐ)
Màu xe : Trắng-Đen
Cho Thuê Xe Đám Cưới Audi | Dịch vụ cho thuê xe cưới hỏi
Hiệu : Audi
Loại : 4-5 Chỗ
Giá : 3.000.000-5.000.000 (VNĐ)
Màu xe : Trắng-Đen
Cho Thuê Xe Cưới BMW Mui Trần
Hiệu : BMW
Loại : 4-5 Chỗ
Giá : 4.500.000VNĐ
Màu xe : Trắng-Đen
Cho Thuê Xe đám cưới Toyota Innova 7 Chỗ
Hiệu : Toyota Innova
Loại : 7 Chỗ
Giá : 900.000 - 1.000.000(VNĐ)
Màu xe : Đen-Trắng
Cho Thuê Xe đám cưới Toyota Fortuner 7 chỗ
Hiệu : Toyota Fortuner
Loại : 7 Chỗ
Giá : 900.000-1.000.000 (VNĐ)
Màu xe : Đen-Trắng
Cho Thuê Xe đám cưới Mercedes Sprinter 16 Chỗ
Hiệu : Mercedes
Loại : 16 Chỗ
Giá : 1.500.000VNĐ
Màu xe : Đen-Trắng
Cho Thuê Xe đám cưới  Ford Transit 16 Chỗ
Hiệu : Ford Transit
Loại : 16 Chỗ
Giá : 1.500.000VNĐ
Màu xe : Đen-Trắng
Cho Thuê Xe đám cưới Hyundai County 29
Hiệu : Hyundai County
Loại : 29 Chỗ
Giá : 1.800.000VNĐ
Màu xe : Đen-Trắng
Cho Thuê Xe đám cưới SamCo 29
Hiệu : SamCo
Loại : 29 Chỗ
Giá : 1.800.000VNĐ
Màu xe : Đen-Trắng
Cho Thuê Xe Đám Cưới Lexus 250
Hiệu : Lexus
Loại : 4-5 Chỗ
Giá : 4.500.000VNĐ
Màu xe : Trắng
Cho Thuê Xe Đám Cưới Mercedes C200 250
Hiệu : Mercedes C250
Loại : 4-5 Chỗ
Giá : 3.000.000–5.000.000(VNĐ)
Màu xe : Trắng
Cho Thuê Xe Đám Cưới Limousine
Hiệu : Limousine
Loại : 4-5 Chỗ
Giá : Liên Hệ
Màu xe : Trắng
Cho Thuê Xe Đám Cưới Rolls Royce | Dịch vụ cho thuê xe đám cưới
Hiệu : Rolls Royce PhanTom
Loại : 4-5 Chỗ
Giá : Liên Hệ
Màu xe : Đen-Trắng
Cho Thuê Xe Đám Cưới Land Cruizer 7 Chỗ | Thuê xe cưới hỏi, thuê xe du lịch
Hiệu : Toyota Land Cruizer
Loại : 7 Chỗ
Giá : Liên Hệ
Màu xe : Bạc
Cho Thuê Xe Đám Cưới Mazda 3 | Dịch Vụ Cho Thuê Xe Cưới Hỏi, Thuê Xe Du Lịch
Hiệu : Mazda 3
Loại : 4-5 Chỗ
Giá : 2.200.000-2.500.000(VNĐ)
Màu xe : Trắng
Công ty TNHH vận tải cưới hỏi Ngọc Trinh

Trang Trí Cưới Hỏi

Back To Top